Skip to main content

رویداد های فنی

وبلاگ رسمی ما با اخبار، مشاوره فناوری و فرهنگ کسب و کار

ما اینجاییم تا به رشد شما کمک کنیم!

از طریق روش ارتباطی دلخواه خود با ما در ارتباط باشید. مشتاق خوندن نظراتتونیم!

تلفن: +982126370192
آدرس: تهران – پارک جمشیدیه
ایمیل: Launchit@gmail.com