Skip to main content

رویداد های فنی

وبلاگ رسمی ما با اخبار، مشاوره فناوری و فرهنگ کسب و کار

ما رو بهتر بشناس!
تا بتونی نیازهاتو بشناسی!

لانچ ایت یک شرکت پیشگام در ایجاد شبکه سازی بین المللی و تخصصی برای استارتاپ ها و نوآوران حوزه سلامت و فعالان حوزه های سلامت و گردشگری سلامت می باشد که خدمات متنوعی را به منظور افزایش رشد و توسعه کسب و کار ها ارئه می کند. در صنعت گردشگری سلامت، شکاف بزرگی بین کاربران محصولات و خدمات با تامین کنندگان این محصولات به دلیل ریسک های مرتبط به این حوزه و دریافت مجوز های متعدد به وجود آمده است. لانچ ایت با ایجاد تحول و نوآوری در توسعه شبکه سازی بین المللی در بخش B2B و B2G و بهره گیری از فناوری و برگزاری رویداد های داخلی و بین المللی نقش بزرگی را در پر کردن شکاف فوق ایفا می کند.

از دیگر فعالیت های تخصصی لانچ ایت می توان به مشاوره های راهبردی و توسعه ایی، تجاری سازی و برند سازی با هدف توسعه بازار اشاره نمود. تست تست

ما در های نوآوری را به روی همه باز می کنیم!

ما در های نوآوری را به روی همه باز می کنیم!

ما در های نوآوری را به روی همه باز می کنیم!

مشتری

تجربه

مشتری

تجربه